Hiển thị:

ACB HYUNDAI-FIXED 4H-800A-85kA

62.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 62.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN08A 4P M2C2S250H Số cực 4P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 800 A Điện áp cách đi..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-1000A-65kA

57.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 57.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS10A 4H M2C2S250J Số cực 4P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-1000A-85kA

63.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 63.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN10A 4H M2C2S250J Số cực 4P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 1000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-1250A-65kA

59.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 59.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS12A 4H M2C2S250K Số cực 4P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1250 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-1250A-85kA

65.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 65.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN12A 4H M2C2S250K Số cực 4P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 1250 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-1600A-65kA

60.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 60.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS16A 4H M2C2S250L Số cực 4P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1600 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-1600A-85kA

67.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 67.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN16A 4H M2C2S250L Số cực 4P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 1600 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-2000A-85kA

72.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 72.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN20A 4V M2C2S250M Số cực 4P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2000 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-2000A-85kA (UAN20B)

85.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 85.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN20B 4H M2C2S250M Số cực 4P Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 2000 A Điện áp cách ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-2500A-65kA

83.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS25B 4H M2C2S250N Số cực 4P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 2500 A Điện áp cách đ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-2500A-85kA

91.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 91.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAN25B 4H M2C2S250N Số cực 4P Dòng cắt Icu 100 kA Dòng định mức 2500 A Điện áp cách ..

ACB HYUNDAI-FIXED 4P-3200A-65kA

91.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 91.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm UAS32B 4H M2C2S250P Số cực 4P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 3200 A Điện áp cách đ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 18 (2 Trang)