Hiển thị:

ACB 3P 1000A 65kA (loại DRAW OUT)

62.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 62.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1000 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 1000A 65KA (loại FIXED)

49.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 49.500.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1000 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 1250A 65kA (loại DRAW OUT)

63.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 63.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1250 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 1250A 65KA (loại FIXED)

50.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 50.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1250 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 1600A 65kA (loại DRAW OUT)

64.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 64.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1600 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 1600A 65KA (loại FIXED)

52.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 52.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức 1600A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời g..

ACB 3P 2000A 85kA (loại DRAW OUT)

74.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 74.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2000 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 2000A 85KA (loại FIXED)

63.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 63.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2000 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 2500A 85kA (loại DRAW OUT)

93.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 93.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2500 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 2500A 85KA (loại FIXED)

80.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 80.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 2500 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 3200A 85kA (loại DRAW OUT)

112.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 112.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 3200 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

ACB 3P 3200A 85KA (loại FIXED)

91.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 91.000.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng cắt Icu 85 kA Dòng định mức 3200 A Hãng sản xuất LS Xuất xứ Hàn Quốc Thời ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 47 (4 Trang)