Hiển thị:

MTS-4P-1000A IHCNFO1000

30.740.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 30.740.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-100A IHCNFO0100

1.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.050.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-125A IHCNFO0125

1.840.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.840.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-160A IHCNFO0160

1.950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.950.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-200A IHCNFO0200

2.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.000.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-250A IHCNFO0250

3.470.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.470.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-320A IHCNFO0320

5.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.800.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-400A IHCNFO0400

7.350.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.350.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-630A IHCNFO0630

9.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 9.200.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-63A IHCNFO0063

950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 950.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

MTS-4P-800A IHCNFO0800

17.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.600.000 VNĐ

Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-3 Điện áp hoạt động 415V AC Điện áp cách điện 1000V AC Tần số định mức 50Hz Operating altitude 2000 m..

15993020-Bộ điều khiển ATS C20

11.300.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.300.000 VNĐ

DOWNLOAD CATALOGE  CONTROLLER ATYS C20 ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 182 (16 Trang)