Hiển thị:

Biến dòng đo lường vuông CNC-Dixsen 150/5A

84.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 84.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 150/5 Mã sản phẩm  MSQ-30 150/5 Vị trí lắp đặt  Trong tủ - Dùng cho thanh cái Hãng sản..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 100/5A

83.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 100/5 Mã sản phẩm  RCT-35 100/5 Đường kính trong  35 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, có..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 1000/5A

183.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 183.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1000/5 Mã sản phẩm  RCT-90 1000/5 Đường kính trong   90 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, ..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 1200/5A

202.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 202.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1200/5 Mã sản phẩm  RCT-90 1200/5 Đường kính trong   90 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, ..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 150/5A

83.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 150/5 Mã sản phẩm  RCT-35 150/5 Đường kính trong  35 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, có..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 1500/5A

263.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 263.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1500/5 Mã sản phẩm  RCT-90 1500/5 Đường kính trong   90 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, ..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 1600/5A

263.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 263.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1600/5 Mã sản phẩm  RCT-100 1600/5 Đường kính trong   110 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 200/5A

83.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 200/5 Mã sản phẩm  RCT-35 200/5 Đường kính trong  35 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, có..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 2000/5A

287.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 287.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 2000/5 Mã sản phẩm  RCT-110 2000/5 Đường kính trong   110mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ,..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 250/5A

83.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 50/5 Mã sản phẩm  RCT-35 250/5 Đường kính trong  35 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, có..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 2500/5A

308.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 308.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 2500/5 Mã sản phẩm  RCT-110 2500/5 Đường kính trong   110 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ..

Biến dòng đo lường-chân đế CNC-Dixsen 300/5A

83.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 83.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 300/5 Mã sản phẩm  RCT-35 300/5 Đường kính trong  35 mm Vị trí lắp đặt  Trong tủ, có..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 20 (2 Trang)