Hiển thị:

ATS - 3P - 100A IHYTCDE100

16.400.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.400.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 3P - 100A IHYFSAE100

13.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 13.050.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 3P - 125A IHYTCDE125

16.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.600.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 3P - 160A IHYTCDE160

16.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.600.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 3P - 160A IHYTSAE160

12.890.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.890.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 3P - 200A IHYTCDE200

17.250.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.250.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 3P - 200A IHYTSAE200

13.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 13.800.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 3P - 250A IHYTSAE250

14.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 14.000.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 3P - 315A IHYTCDE315

17.900.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.900.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 3P - 400A IHYTCDE400

19.900.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 19.900.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách ..

ATS - 3P - 400A IHYTSAE400

16.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.200.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 3P - 500A IHYTSAE500

17.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.500.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 14 (2 Trang)