Hiển thị:

ATS - 4P - 125A IHYFCDO125

15.700.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.700.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 4P - 125A IHYFSAE125

13.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 13.050.000 VNĐ

Bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V Điện &aac..

ATS - 4P - 125A IHYFSAO125

11.580.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.580.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 4P - 160A IHYFCDO160

15.700.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.700.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 4P - 160A IHYFSAO160

11.580.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.580.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 4P - 200A IHYFCDO200

16.650.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 16.650.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 4P - 200A IHYFSAO200

12.250.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.250.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 4P - 250A IHYFCDO250

17.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.000.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 4P - 250A IHYFSAO250

12.900.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.900.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 4P - 315A IHYFCDO315

17.680.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 17.680.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

ATS - 4P - 315A IHYFSAO315

13.550.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 13.550.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ tủXuất xứ: Ấn Độ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp cách điện  1000V ..

ATS - 4P - 400A IHYFCDO400

23.650.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 23.650.000 VNĐ

- Xuất Xứ: ẤN Độ - Bảo hành: 1 năm - Không bao gồm vỏ tủ Tiêu chuẩn đáp ứng IS / IEC 60947-6-1 Điện áp hoạt động 415V AC / 110V DC Điện áp ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 19 (2 Trang)