Hiển thị:

CONTACTOR HYUNDAI 3P-115A-2a2b

2.700.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.700.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC115A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 115A Công suất động cơ 60 kW Điện &aacu..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-130A-2a2b

2.750.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.750.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC130A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 130A Công suất động cơ 65 kW Điện &aacu..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-150A-2a2b

3.500.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.500.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC150A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 150A Công suất động cơ 75 kW Điện &aacu..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-185A-2a2b

4.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.600.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC185A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 185A Công suất động cơ 90 kW Điện &aacu..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-18A-1a1b

400.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 400.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC18A 11NSX Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dòng định mức 18A Công suất động cơ 7.5HUY kW Điện &aa..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-252A-2a2b

5.300.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.300.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC225A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 40A Công suất động cơ 132 kW Điện &aacu..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-25A-1a1b

475.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 475.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC25A 11NSX Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dòng định mức 25A Công suất động cơ 11 kW Điện á..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-265A-2a2b

7.700.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.700.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC265A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 265A Công suất động cơ 147 kW Điện &aac..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-300A-2a2b

8.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 8.000.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC300A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 300A Công suất động cơ 160 kW Điện &aac..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-32A-1a1b

690.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 690.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC32A 11NSX Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dòng định mức 32A Công suất động cơ 15 kW Điện á..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-400A-2a2b

9.100.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 9.100.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC400A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 400A Công suất động cơ 220 kW Điện &aac..

CONTACTOR HYUNDAI 3P-40A-2a2b

850.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 850.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGC40A 22NSX Tiếp điểm phụ  2NO-2NC (2a2b) Dòng định mức 40A Công suất động cơ 18.5 kW Điện &aacu..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 20 (2 Trang)