Hiển thị:

MCB HYUNDAI-10kA-1P

95.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 95.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (1P) Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-10kA-1P 63-125A

175.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 175.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (1P) Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  63-125 A Điện áp c&..

MCB HYUNDAI-10kA-2P

210.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 210.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (2P) Số cực 2 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-10kA-2P 63-125A

380.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 380.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (2P) Số cực 2 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  63-125 A Điện áp c&..

MCB HYUNDAI-10kA-3P

340.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 340.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (3P) Số cực 3 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-10kA-3P 63-125A

610.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 610.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (3P) Số cực 3 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  63-125 A Điện áp c&..

MCB HYUNDAI-10kA-4P 63-125A

990.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 990.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63H (4P) Số cực 4 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức  63-125 A Điện áp c&..

MCB HYUNDAI-6kA-1P

62.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 62.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63-N (1P) Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-6kA-1P+N

138.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 138.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63-N (1P+N) Số cực 1 P + N Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-6kA-2P

138.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 138.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63-N (2P) Số cực 2 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-6kA-3P

225.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 225.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63-N (3P) Số cực 3 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

MCB HYUNDAI-6kA-3P+N

370.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 370.000 VNĐ

Mã sản phẩm HIBD63-N (3P+N) Số cực 3 PHASE + N Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức  6-10-16-20-25-32-40-50-63 A ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 13 (2 Trang)