Hiển thị:

Relay nhiệt HYNDAI 0.12-0.18A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.12-0.18A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.12-0.18 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18..

Relay nhiệt HYNDAI 0.18-0.26A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.18-0.26A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.18-0.26A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 0.25-0.35A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.25-0.35A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.25-0.35 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18..

Relay nhiệt HYNDAI 0.34-0.5A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.34-0.5A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.34-0.5 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 0.5-0.7A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.5-0.7A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.5-0.7 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 0.6-0.9A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.6-0.9A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.6-0.9 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 0.8-1.2A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 0.8-1.2A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 0.8-1.2A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 1.1-1.6A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 1.1-1.6A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 1.1-1.6 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 1.5-2.1A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 1.5-2.1A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 1.5-2.1 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 12-18A dùng cho contactor HGC25-HGC40

290.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 290.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT40K 12-18A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 12-18 A Sử dụng cho contactor HGC25-HGC32-HGC40 ..

Relay nhiệt HYNDAI 12-18A dùng cho contactor HGC9-HGC18

230.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 230.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT18K 12-18A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 12-18 A Sử dụng cho contactor HGC9-HGC12-HGC18 ..

Relay nhiệt HYNDAI 135-225A dùng cho contactor HGC185-HGC265

2.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.200.000 VNĐ

Mã sản phẩm HGT265K 135-225A Tiếp điểm phụ  1NO-1NC (1a1b) Dải dòng định mức 135-225 A Sử dụng cho contactor HGC185-HGC225-HGC26..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 47 (4 Trang)