Hiển thị:

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu Model 3007A

6.350.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.350.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3007A, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị số. Màn h&ig..

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu Model 3021

7.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.050.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3021, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị số. 3 chức năng tron..

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu Model 3022

7.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.050.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3022, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị số. 3 chức năng tron..

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu Model 3131A

4.650.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.650.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3131A, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị kim. 3 thang đo đ..

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu Model 3132A

3.310.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.310.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3132A, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị kim. Chống bụi, nướ..

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu model 3165

1.950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.950.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3165, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị kim. 500V/1000 M&Ome..

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN KYORITSU MODEL 3166

1.950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.950.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3165, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị kim. 1000V/2000 M&Om..

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu Model 3121

8.150.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 8.150.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3121, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị ..

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu Model 3122A

8.650.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 8.650.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3122B, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị..

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu MODEL 3123A

11.620.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.620.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3123A, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị..

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu Model 3124

30.150.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 30.150.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3124, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, kiểm tra mức chịu đựng của các sản phẩm khi c&oa..

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu Model 3125A

15.100.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 15.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện trở cách điện với điện áp cao kyoritsu 3125A, dùng để kiểm tra lớp cách điện của các thiết bị, mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Hiển thị..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)