Hiển thị:

MCCB LS ABS1003b 3P-1000A-65kA

23.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 23.200.000 VNĐ

Loại METASOL Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức (AT) 1000A Frame size (AF) 1000 Điện áp c&aa..

MCCB LS ABS1203b 3P-1200A-65kA

25.300.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 25.300.000 VNĐ

Loại Metasol Số cực 3P Dòng cắt Icu 65 kA Dòng định mức (AT) 1200A Frame size (AF) 1200 Điện áp c&aa..

MCCB LS TS1000L 3P-1000A-150kA

55.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 55.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 3P Dòng cắt Icu 150 kA Dòng định mức (AT) 1000A Frame size (AF) 1600 Điện áp c&aac..

MCCB LS TS1000N 3P-1000A-50kA

45.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 45.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 3P Dòng cắt Icu 50 kA Dòng định mức (AT) 1000A Frame size (AF) 1000 Điện áp c&aacu..

MCCB LS TS1000N 4P-1000A-50kA

47.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 47.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 4P Dòng cắt Icu 50 kA Dòng định mức (AT) 1000A Frame size (AF) 400 Điện áp cách..

MCCB LS TS1250N 3P-1250A-50kA

46.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 46.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 3P Dòng cắt Icu 50 kA Dòng định mức (AT) 1250A Frame size (AF) 1250 Điện áp c&aacu..

MCCB LS TS1250N 4P-1250A-50kA

50.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 50.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 4P Dòng cắt Icu 50 kA Dòng định mức (AT) 1250A Frame size (AF) 1250 Điện áp các..

MCCB LS TS1600H 3P-1600A-70kA

52.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 52.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 3P Dòng cắt Icu 70 kA Dòng định mức (AT) 1600A Frame size (AF) 1600 Điện áp c&aacu..

MCCB LS TS1600N 3P-1600A-50kA

51.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 51.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 3P Dòng cắt Icu 50 kA Dòng định mức (AT) 1600A Frame size (AF) 1600 Điện áp c&aacu..

MCCB LS TS1600N 4P-1600A-50kA

56.000.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 56.000.000 VNĐ

Loại Susol Số cực 4P Dòng cắt Icu 50 kA Dòng định mức (AT) 1600A Frame size (AF) 1600 Điện áp các..

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)