Hiển thị:

MCB LS 1P 10kA

108.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 108.000 VNĐ

Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 6-10-16-20-25-32-40A Điện áp cách điện 500 V Frame ..

MCB LS 1P 10kA

128.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 128.000 VNĐ

Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức 50-63A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) ..

MCB LS 1P 6kA

77.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 77.000 VNĐ

Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 6-10-16-20-25-32-40A Điện áp cách điện 500 V Frame ..

MCB LS 1P 6kA

77.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 77.000 VNĐ

Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 50-63A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) 6..

MCB LS 2P 10kA

235.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 235.000 VNĐ

Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức 6-40A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) 6..

MCB LS 2P 10kA

270.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 270.000 VNĐ

Số cực 2 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức 50-63A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) 63 ..

MCB LS 2P 6kA

168.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 168.000 VNĐ

Số cực 2 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 6-10-16-20-25-32-40A Điện áp cách điện 500 V Frame ..

MCB LS 2P 6kA

168.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 168.000 VNĐ

Số cực 2 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 50-63A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) 6..

MCB LS 3P 10kA

380.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 380.000 VNĐ

Số cực 3 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức 6-40A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) 6..

MCB LS 3P 10kA

465.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 465.000 VNĐ

Số cực 3 POLE Dòng cắt Icu 10 kA Dải dòng định mức 50-63A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) ..

MCB LS 3P 6kA

265.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 265.000 VNĐ

Số cực 1 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 6-10-16-20-25-32-40A Điện áp cách điện 500 V Frame ..

MCB LS 3P 6kA

265.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 265.000 VNĐ

Số cực 3 POLE Dòng cắt Icu 6 kA Dải dòng định mức 50-63A Điện áp cách điện 500 V Frame size (AF) 6..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 23 (2 Trang)