Hiển thị:

Relay bảo vệ chạm đất MIKRO MK201A-240A (NX201A-240A)

1.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.800.000 VNĐ

Mã sản phẩm : MK201A-240A/NX201A-240A  Nhãn hiệu : Mikro - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thông số bằng nút xoay - D..

Relay bảo vệ chạm đất Mikro MK202A-240A (NX202A-240A)

2.600.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.600.000 VNĐ

Mã sản phẩm : MK202A-240A/ NX202A-240A  Nhãn hiệu : Mikro  Sản phẩm rơle bảo vệ chạm đất: - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài ..

Relay bảo vệ chạm đất MIKRO MK231A-240A (NX231A-240A)

3.800.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.800.000 VNĐ

* Mã sản phẩm : MK231A-240A/NX231-240A  * Nhãn hiệu : Mikro - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập trình gi&a..

Relay bảo vệ chạm đất MIKRO MK232A-240A (NX232A-240A)

4.550.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.550.000 VNĐ

* Mã sản phẩm : MK232A-240A/NX232-240A * Sản phẩm rơle bảo vệ chạm đất: - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập trình gi&a..

Relay bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

2.850.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.850.000 VNĐ

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay. - Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp: 85 - 265 V AC hoặc 110 - 370V DC - Reset bằng tay ;&..

Relay bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

4.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.050.000 VNĐ

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED. Cài đặt bằng núm xoay - Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 85 - 265 V AC hoặc 110 - 370V DC - Reset bằng tay ;&..

Relay bảo vệ chạm đất X20-EFR-240AD

9.075.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 9.075.000 VNĐ

- Relay bảo vệ chạm đất hiển thị bằng LCD (2 x 16 digits).- Lập trình bảo vệ chạm đất mức thấp.- Lập trình bảo vệ chạm đất mức cao.- Lập trình thời gian xác định cho bảo vệ..

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)