Hiển thị:

Relay bảo vệ quá dòng MIKRO MK203A-240A (NX203A-240A)

3.050.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.050.000 VNĐ

Mã sản phẩm : MK203A-240A/ NX203A-240A  Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thông số bằng nút xoay - Dòng dịnh mức : ..

Relay bảo vệ quá dòng MIKRO MK204A-240A (NX204A-240A)

2.650.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.650.000 VNĐ

  MK204A-240A/NX204A-240A Rated current/ Dòng định mức(A): Idm=5A Rated operating voltage(V)/ Điện áp định mức: (Ue) 198 - 265A  Low-set (Cài đặt mức t&aac..

Relay bảo vệ quá dòng MIKRO MK233A-240A (NX233A-240A)

4.950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.950.000 VNĐ

MK233A-240A/NX233A-240A - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập trình giá trị cài đặt - Dòng Định mức : 5A ..

Relay bảo vệ quá dòng MIKRO MK234A-240A (NX234A-240A)

4.700.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.700.000 VNĐ

 Rơle bảo vệ quá dòng:  MK234A-240A/ NX234A-240A  - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập trình gi&aa..

Hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 Trang)