Hiển thị:

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng chạm đất X60-OCEF-240AD

20.065.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 20.065.000 VNĐ

- Relay SỐ đa chức năng, màn hình hiển thị LCD 2 x 16 digits.- 3 pha, cài đặt 3 cấp độ bảo vệ quá dòng pha.- Cài cặt 2 cấp độ bảo vệ cho lỗi chạm đất. - Lập t..

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất - X30-OCEF-240AD

11.090.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.090.000 VNĐ

- Relay SỐ đa chức năng, màn hình hiển thị LCD 2 x 16 digits.- 3 pha, cài đặt 3 cấp độ bảo vệ quá dòng pha.- Cài cặt 2 cấp độ bảo vệ cho lỗi chạm đất. - Lập ..

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK1000A-240A (NX1000A-240A)

8.850.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 8.850.000 VNĐ

- Hiển thị SỐ bằng  LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạ ng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thô ng số bằng nút nhấn mềm - Dòng định mức : 5A. - Nguồn ..

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK2200A-240A

18.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 18.200.000 VNĐ

- Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống  SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU - Hiển thị SỐ bằng  LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng ..

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK2200L-240AD

18.750.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 18.750.000 VNĐ

- Có thể giao tiếp máy tính hoặc hệ thống SCADA qua cổng RS485 Modbus-RTU  hoặc RS232 - Màn hình hiển thị LCD - Hiển thị nguồn và trạng thái ho..

Relay bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất MK3000L-240AD

22.200.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 22.200.000 VNĐ

- Giao tiếp máy tính qua cổng truyền thông RS232 hoặc RS485 Modbus-RTU - Màn hình hiển thị LCD - Hiển thị nguồn và trạng thái  hoạt  động bằ..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)