Hiển thị:

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F3132 - 6

325.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 325.000 VNĐ

16A - 3P - 230V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F3142 - 6

375.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 375.000 VNĐ

16A - 4P - 400V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F3152 - 6

400.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 400.000 VNĐ

16A - 5P - 400V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F3242 - 6

430.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 430.000 VNĐ

32A - 4P - 400V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F3252 - 6

450.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 450.000 VNĐ

32A - 5P - 400V - 6H - IP67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F333 - 6

590.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 590.000 VNĐ

63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F334 - 6

665.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 665.000 VNĐ

63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F335 - 6

710.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 710.000 VNĐ

63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F343 - 6

1.570.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.570.000 VNĐ

125A - 3P - 230V - 6H - I P66/67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F344 - 6

1.680.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.680.000 VNĐ

125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) F345 - 6

1.780.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.780.000 VNĐ

125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67 ..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)