Hiển thị:

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR1- 100/5A

1.196.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.196.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 100/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR1- 200/5A

868.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 868.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 200/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR1- 300/5A

836.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 836.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 300/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR1-600/5A

922.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 922.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 600/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR10- 4000/5A

1.264.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.264.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 4000/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR2- 150/5A

1.125.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.125.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 150/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR3- 400/5A

965.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 965.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 400/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR4- 500/5A

922.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 922.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 500/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR5- 800/5A

836.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 836.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 800/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR6- 1000/5A

836.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 836.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1000/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR6- 1600/5A

922.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 922.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1600/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Biến dòng bảo vệ PCT Taiwan PR7- 2000/5A

901.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 901.000 VNĐ

Tỉ số biến dòng 1200/5 Cấp chính xác   5P10 - 15VA Hãng sản xuất Taiwan Metter Xuất xứ Đài Loan ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 43 (4 Trang)