Hiển thị:

Quạt hút Cabinet Panasonic FV-12NS3

2.950.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.950.000 VNĐ

• Dòng tiếng ồn thấp• Loại 1 pha • Loại hút từ trong ra ngoài• Gắn trần• 2 tốc độ gió lựa chọn• Lưu lượng gió = 180 m3/giờ C&Aacu..

Quạt hút Cabinet Panasonic FV-15NS3

3.900.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.900.000 VNĐ

• Dòng tiếng ồn thấp• Loại 1 pha • Loại hút từ trong ra ngoài• Gắn trần• 2 tốc độ gió lựa chọn• Lưu lượng gió = 340 m3/giờ C&Aacu..

Quạt hút Cabinet Panasonic FV-20NS3

6.990.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.990.000 VNĐ

• Dòng tiếng ồn thấp• Loại 1 pha • Loại hút từ trong ra ngoài• Gắn trần• 2 tốc độ gió lựa chọn• Lưu lượng gió = 920 m3/giờ C&Aacu..

Quạt hút Cabinet Panasonic FV-23NL3

8.550.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 8.550.000 VNĐ

• Dòng tiếng ồn thấp• Loại 1 pha • Loại hút từ trong ra ngoài• Gắn trần• 2 tốc độ gió lựa chọn• Lưu lượng gió = 1200 m3/giờ C&Aac..

Quạt hút Cabinet Panasonic FV-25NF3

12.990.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 12.990.000 VNĐ

• Dòng tiếng ồn thấp• Loại 1 pha • Loại hút từ trong ra ngoài• Gắn trần• 2 tốc độ gió lựa chọn• Lưu lượng gió = 1900 m3/giờ C&Aac..

Quạt hút Cabinet Panasonic FV-25NS3

11.300.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 11.300.000 VNĐ

• Dòng tiếng ồn thấp• Loại 1 pha • Loại hút từ trong ra ngoài• Gắn trần• 2 tốc độ gió lựa chọn• Lưu lượng gió = 1700 m3/giờ C&Aac..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)