Hiển thị:

Thanh lược 1 Pha-1.2mm-80A

71.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 71.500 VNĐ

Số cực 1P Dòng điện định mức 80A Số răng/thanh  54 Độ dày thanh đồng  1.2mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 1 Pha-1.5mm-100A

85.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 85.000 VNĐ

Số cực 1P Dòng điện định mức 100A Số răng/thanh  54 Độ dày thanh đồng  1.5mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 1 Pha-1mm-60A

61.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 61.500 VNĐ

Số cực 1P Dòng điện định mức 60A Số răng/thanh  54 Độ dày thanh đồng  1mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 2 Pha-1.2mm-80A

165.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 165.000 VNĐ

Số cực 2P Dòng điện định mức 80A Số răng/thanh  27 Độ dày thanh đồng  1.2mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 2 Pha-1.5mm-100A

194.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 194.000 VNĐ

Số cực 2P Dòng điện định mức 100A Số răng/thanh  27 Độ dày thanh đồng  1.5mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 2 Pha-1mm-60A

145.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 145.000 VNĐ

Số cực 2P Dòng điện định mức 60A Số răng/thanh  27 Độ dày thanh đồng  1mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 3 Pha-1.2mm-80A

225.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 225.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng điện định mức 80A Số răng/thanh  18 Độ dày thanh đồng  1.2mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh lược 3 Pha-1mm-60A

194.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 194.000 VNĐ

Số cực 3P Dòng điện định mức 60A Số răng/thanh  18 Độ dày thanh đồng  1mm Chiều dài thanh  1m Xuất xứ  Ấn Độ  ..

Thanh trung tính 10 cực

19.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 19.500 VNĐ

Số cực 10P Lỗ bắc vít  6mm Chất liệu Đồng thau ..

Thanh trung tính 12 cực

22.000 VNĐ Chưa Thuế VAT: 22.000 VNĐ

Số cực 12P Lỗ bắc vít  6mm Chất liệu Đồng thau ..

Thanh trung tính 14 cực

24.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 24.500 VNĐ

Số cực 14P Lỗ bắc vít  6mm Chất liệu Đồng thau ..

Thanh trung tính 16 cực

27.500 VNĐ Chưa Thuế VAT: 27.500 VNĐ

Số cực 16P Lỗ bắc vít  6mm Chất liệu Đồng thau ..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 25 (3 Trang)